Izabela Nowak

dreamers

1/

dreamers

dreamers / 2023

I explore the human form in repose, looking into the acts of sleeping and dreaming, where bodies drift within the depths of their own subconscious narratives.

In my creative process, I employ The emulsion lift transfer technique. The fragile emulsion, in its delicacy, evokes a profound sense of vulnerability and raw humanity. The collage aspect of my work here draws me closer to the nature of lurking dreams.

Through the study of the resting human body, my intention is to observe the fleeting nature of sleep and dreams, unveiling the universes that unfurl within the recesses of the mind.

———————————————————————————————————————————————-

Prace z serii śniący ukazują postaci w chwilach spokoju. Zgłębiam akty odpoczynku i snu człowieka, chwile, w których pogrąża się w głębi własnych podświadomych narracji.
Wykorzystuję delikatną, niemal medytacyjną technikę transferu emulsji i kolaż. Krucha, podobna do naskórka, powłoka swoją delikatnością wzbudza głębokie poczucie cielesności i bezbronności. Skorelowana z czarną kalką przybliża nas do natury ukrytych snów i nieodgadnionych wydarzeń sennych.

collages, emulsion lift transfer on 100% cotton, archival paper
size 260 x 180 mm, 10 x 7 in
work size ~100 x 100 mm ~ 4 x 4 in

Izabela Nowak © 2024