Izabela Nowak

There is another Earth called Mars

There is another Earth called Mars

.

2020 – 2022

2020 – 2022

There is another Earth called Mars

Jest taka Ziemia zwana Mars

We call them Treasures. Our finds evolve, transform, fade away, and disappear.
Childhood, important places, own paths, meetings, secrets, memories. Hometown and vicinity. At certain age discovering nature is so intense and magical.
My flashbacks, reminiscences, and Treasures infiltrate each other and elude the chronology, creating only a registered collection of memories.

Nazywamy je Skarbami. Obserwujemy, jak wraz
z upływem czasu ulegają transformacji, kruszą się, zmieniają kształt, blakną, znikają.
Dzieciństwo, ważne miejsca, tajemne ścieżki, spotkania, sekrety. Miasto rodzinne i okolice. Odkrywanie natury
i świata na wczesnym etapie życia jest tak intensywne
i magiczne.
Retrospekcje, przebłyski i Skarby wzajemnie się tu przenikają, wymykają się chronologii tworząc jedynie zarejestrowany zbiór wspomnień.

Izabela Nowak © 2022