Izabela Nowak

There is another Earth called Mars

There is another Earth called Mars

.

2020 – 2022

2020 – 2022

There is another Earth called Mars

Jest taka Ziemia zwana Mars

These are our treasures. We observe them evolving, transforming, fading and disappearing.
Childhood, memories and recollections. Important places and secret paths. Our home and its environs.
At a certain age, discovering the world around us is intensely magical.
My flashbacks from childhood, reminiscences and our treasures mingle with each other, eluding chronology and giving birth to a registered collection of memories.

Nazywamy je skarbami. Obserwujemy, jak wraz
z upływem czasu ulegają transformacji, kruszą się, zmieniają kształt, blakną, zanikają.
Dzieciństwo, ważne miejsca, spotkania, sekrety. Dom i okolice. Odkrywanie świata na wczesnym etapie życia jest tak intensywne i magiczne.
Retrospekcje, przebłyski z dzieciństwa i skarby wzajemnie się tu przenikają. Wymykając się chronologii tworzą jedynie zarejestrowany zbiór wspomnień.

Izabela Nowak © 2023