Izabela Nowak

particles of existence

particles of existence

particles of existence / cząsteczki istniena (2022 – 2023)

Nasze przebudzenia, strzępy snów, nie całkiem jeszcze zatarte poczucie innego wymiaru istnienia, a już w zasięgu oka – niczym fotografia – jutrzenka widzialnego. Najtrudniej sfotografować to, czego nie ma. Ale co to znaczy „nie ma”? Czy, że czegoś nie ma w sensie fizycznym, czy też chodzi o to, że owo coś jest niewyrażalne?

(Bogdan Konopka, 2012)

Tryptyk cząsteczki istniena, powstał w 2023, po mojej kolejnej wizycie w Beskidzie Niskim.
Tam, 10 lat temu, podczas warstatów z Bogdanem Konopką poznałam inny wymiar fotografii, ale też dowiedzialam się więcej o historii tego miejsca.

Teren niezwykły, gdzie przez lata, we wspolnych osadach i wioskach zamieszkiwali ludzie różnych narodowości: Łemkowie, Polacy, Ukraińcy, Żydzi.
To tam w 1947 r. po przeprowadzonej akcji “Wisła” nastapiło masowe przesiedlenie ludnosci.

Dziś Bogdana już z nami nie ma, a echa przeszłości tych terenów pozostały obecne w ludzkiej pamięci w opowieściach, na pustych polach, w drzewach i w tej szczególnej ciszy..

 

 

particles of existence, collage, mixed media (paper, wax), 10,2 cm x 20,3 cm, 2023
exhibitions: E. Haneman Photography Gallery, Łódź, Poland
Dwór Karwacjanów Art Gallery, Gorlice, Poland

Our awakenings, shreds of dreams, not yet completely erased sense of another dimension of existence, and already in the reach of the eye – like a photograph – the dawn of the visible. The hardest thing is to photograph what is absent. But what does it mean absent? Is it that something is not here in a physical sense, or is it that it is inexpressible?

(Bogdan Konopka 2012)

This work is a result of my visits to Beskid Niski – an area in the Polish mountains.  A place where 10 years ago I met Bogdan Konopka who taught me a lot about The Gray and about photography itself.

We photographed and followed after historical marks there. It is an area where people of different nationalities as Lemkos, Poles, Ukrainian or Jews used to live together.
In 1947 “Vistula” resettlement, removed local communities and villages from the area.

Nowadays, echoes of the past remains in the memory of fields, fruit trees, tales, and a special kind of silence..

Izabela Nowak © 2023