Izabela Nowak

echoes of timeless water

echoes of timeless water

echoes of timeless water / 2023 –

I aim to portray the processes of recalling and forgetting. I wonder how uncertain and imprecise memories could be.

I gathered a pile of unwanted and forgotten photographs. Crumbs of someone’s memories. By utilising those archival photographs, I experiment with distortions and transparency. Through the intentional use of ambiguity and layers, I try to visualize the complex and nuanced web of human memories that shape the narrative within those photos.
The chosen leitmotif revolves around leisure time by the water, a well-known experience for many. I believe such trips capture the significance of fleeting moments, moments of being.

The collages, as a form of illusion are to awaken new connections and memories in my subconscious, bringing me closer to those places and moments as if I were once there. .

——————–

W cyklu echoes of timeless water zagłębiam się w labirynt procesów pamięci, gdzie archiwalne fotografie stają się płótnem do eksperymentów, manipulacji obrazem, przenikania.
Mam na celu ukazanie złożoności sieci ludzkich wspomnień. W pracach wybranym motywem przewodnim jest czas spędzony nad wodą – doświadczenie, wspólne dla wielu osób. To w takich chwilach budują się wspomnienia, które można nazwać ludzkimi momentami istnienia.
Kolaże, jako forma iluzji, wywołują nowe połączenia w podświadomości, przybliżając nas do tych chwil i miejsc. Przenoszą w obszar, gdzie czujemy, jak gdybymśmy kiedyś tam byli. Jest to próba uchwycenia ulotnych niuansów pamięci, które kształtują naszą tożsamość.

Izabela Nowak © 2024